LECZENIE ORTODONTYCZNE WARSZAWA (ORTODONCJA)

Celem leczenia ortodontycznego jest uzyskanie zgryzu prawidłowego lub najbardziej zbliżonego do prawidłowego u danego Pacjenta. Dzięki temu znacznie ulega poprawie estetyka uśmiechu, na korzyść zmieniają się także rysy twarzy.

Efekt ten możemy uzyskać za pomocą aparatów ortodontycznych ruchomych i stałych. Aparaty ruchome stosowane są przede wszystkim u najmłodszych, natomiast aparaty stałe noszą zarówno dzieci, jak i dorośli. W zasadzie nie istnieje górna granica wieku!

Leczenie ortodontyczne, poprzez likwidację nieprawidłowego ułożenia zębów, zapobiega powstawaniu próchnicy i paradontozy. Często jest też etapem wstępnym do leczenia implantologicznego i protetycznego. Leczenie ortodontyczne zawsze musi być poprzedzone dokładną diagnostyką.

Najpierw przeprowadzana jest diagnostyka stanowiąca podstawę planu leczenia każdego Pacjenta. Potrzebne są do tego zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne oraz modele anatomiczne. Wszystko wykonywane jest szybko i na miejscu.

Zazwyczaj stosuje się zamki metalowe, ale posiadamy także zamki bardziej estetyczne, ponieważ niemal niewidoczne na zębach (porcelanowe, kompozytowe, z kryształu górskiego i szafiru - na zdjęciu poniżej).

Dzięki tej prostej technice, możemy znacznie ułatwić życie tym osobom, u których klasyczny aparat ortodontyczny, z różnych przyczyn, nie mógłby być zastosowany.

Dla najmłodszych mamy także kolorową wersję aparatu.

W przypadku braku zębów wykorzystujemy implanty zębowe (na których w przyszłości można wykonać korony protetyczne) lub  stosujemy mikroimplanty ortodontyczne (miniśruby), dzięki którym możemy przyśpieszyć czas leczenia, a także skrócić czas noszenia pełnego łuku ortodontycznego. Czasem dzięki miniśrubom możemy dokonać minimalnych korekt bez zakładania aparatu na wszystkie zęby. Dlatego też są one nazywane jednym z najbardziej wartościowych osiągnięć ostatniego dziesięciolecia w stomatologii.

Nagrodą za wytrwałość w leczeniu jest zawsze harmonia rysów twarzy, zdrowe i równe zęby, a także pozbycie się kompleksów dzięki perfekcyjnemu, promiennemu uśmiechowi i pogodne nastawienie do życia.